ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์
เกิด :
27 กันยายน 2508
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต สาขาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2528 - การแสดงผลงานศิลปกรรมเยาวชน
2529 - การแสดงโปสเตอร์ "การบริจาคดวงตา" ของสภากาชาดไทย
2530 - การแสดงศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 60 พรรษา
- การแสดงศิลปกรม "ความฝันของหลวงปู่ฝั้น" เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 60 พรรษา
2531 - การแสดงศิลปกรรมของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
2532 - การแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์
2533 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2535 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2536 - การแสดงประติมากรรม "มหกรรมประติมากรรม 93" ร้อยประติมากรรม ร้อยปีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
2538 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2539 - การแสดงศิลปกรรมกลุ่ม "Cobalt Blue Group" หัวข้อ City ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ณ Galleria Plaza กรุงเทพฯ
2536-2544 - การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10-16 ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2540 - การแสดงศิลปกรรม "Thai Vision 1" California Polytechnic State University สหรัฐอเมริกา
2542 - การแสดงศิลปกรรม 107 ปี วันศิลป์ พีระศรี ณ หอประติมากรรมต้นแบบ กรมศิลปากร
- การแสดงศิลปกรรมกลุ่ม "Cobalt Blue Group" หัวข้อ 12th Century ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2543 - การแสดงศิลปกรรมไทยปี 2000 (Thai contemporary Art in 2000) ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรม ศิลปินไทย-อิตาเลียน "Thai-Italian Art Space 2000" ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
2544 - การแสดงศิลปกรรม "Oriente d'Occidente" ณ หอศิลป์ Museo Nazionale d'Arts Orientate กรุงโรม ประเทศอิตาลี
2545 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของไทยเรื่อง จินตภาพจากพุทธศาสนา ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2526 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมฯ สัตว์แสนรัก ของสวนสัตว์เชียงใหม่
2529 - รางวัลดีเด่นโปสเตอร์ การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
- รางวัลดีเด่น สัตว์แสนรัก ในพระบรมราชูปถัมภ์
2530 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมนิทรรศการมหกรรมศิลปะโดยเสด็จพระราชกุศลในหลวงของเรา ของบริษัทไฟฟ้าฟิลลิปส์แห่งประเทศไทย จำกัด
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ในหลวงของเรา" ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2532 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินศิลป์ พีระศรี การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
2533 - เข้าร่วมโครงการ The Friendship Peogramme for the 21st Century ที่ประเทศญี่ปุ่น
- เข้าร่วมโครงการเยาวชนเพื่องานประติมากรรม ณ สวนหลวงล้านนา ร.9 จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2535 - รางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดประติมากรรมของเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
2541 - ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลปะจาก ทุนมีเซียม ยิบอินซอย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tanomchit Chumwong
Born :
September 27, 1965 Phayao, Thailand.
Education :
- B.F.A. Sculpture (Hons), Silpakorn University,B.F.A. Sculpture (Hons), Silpakorn University,Bangkok.
- M.F.A. Sculpture, Silpakorn University. Bangkok.
Selected Exhibitions :
1986 - The Exhibition Poster "eye donation" Thai Red Cross Society.
- Watercolour Painting Exhibition "Sea Scape" Bangkok.
- Art Exhibition by Student of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts Silpakorn University.
1987 - 3rd The Petroleum Authority of Thailand Art Exhibition, Bangkok.
- 33rd National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand.
1988 - Oil Colour Painting Exhibition "Sea Scape" Bangkok.
- Thai Farmers Bank Painting Competition in the Celebration for the Auspictious Occasion,of His Majesty the King's Sixtieth Birthday Anniversary.
- Art Exhibition by Student of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.
1989 - 35th National Exhibition of Art, Bangkok.
1990 - Art Thesis Exhibition by the Graduating Class of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.
1992 - 38th National Exhibition of Art, Bangkok.
1993 - Sculpture Exposition's 93, The CentennialCelebrations of Profressor Silpa Bhirasri.
1996 - Art Exhibition "City" by Cobalt Blue Group. National Art Gallery, Bangkok, Thailand.
- A Grand Art Exhibition entitled "His Majesty The King's Golden Jubilee Celebration by 50 National Veteran Artists" the Galleria Plaza, Bangkok.
1997 - Thai Vision I, California Polytechinc State University, U.S.A.
1998 - Bangkok Art Project 1998 at Bangkok Thailand.
1999 - Thai-Vietnam Contemporaryn Art Exhibition, Silpakorn University Art Gallery, Bangkok.
2000 - Vietnam-Thai-Japan Contemporary Art Exchange. Funabashi Citizen Gallery, Chiba Prefecture, Japan
- Thai-Italian Art Space 2000, Silpakorn University Art Gallery, Bangkok
2001 - Art Exhibition "Oriente d' Occidente", Muceo nazio¬nale d' Arte Orientate Roma,ltaly
2002 - Art Exhibition "Imagination from The Buddha", France
Awards :
1983 - Award Winner, The Exhibition of Art " Lovely-Animal" Chiang Mai Zoo.
1986 - Award Winner, Poster Exhibition, "No Smoking Project" Thai Rat Newspaper, Bangkok.
- 3rd Prize, Art Exhibition, "Lovely-Animal" Royal Patronage.
1987 - 2nd Prize, L"Art Exhibition and Competition, Organized by Petroleum Authority of Thailand, Bangkok.
1989 - 2nd Prize. Silver Medal. The Exhibition of Contemporary Art by Young Artists "Silpa Bhirasri"
- 3rd Prize (Sculpture), 35th National Art Exhibition, Bangkok
1992 - Award Winner. Competition Sculpture by Young Artists. The Celebrations for The Auspicious Occasion, of Her Majesty The Queen Sirikit's Sixtieth Birthday Anniversary, Bangkok.
- 2nd Prize, 14th Exhibition and Competition, (Sculpture) give a Feast for monkey Lopburee.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กลุ่มคน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : 50 x 120 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : People
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 50 x 120 x 120 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : วัว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : 50 x 50 x 50 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Cow
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 50 x 50 x 50 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.