ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธนิต มัชฌิมา
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tanit Machima


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ป่าในจินตนาการ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิพม์ไม้
ขนาด (ซม.) : 78 x 98 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Jungle in Imagination No. 2
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 78 x 98 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.