ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธนวุฒิ เสาวมล
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tanawoot Saowamon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิตชาวเกย์ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 140 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Gays No. 1
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 140 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.