ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธนสาร พัฒนสุทธิชลกุล
เกิด :
18 พฤษภาคม 2517
ที่อยู่ :
266 ซ.ภาณุรังษี ถ.จรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร :
089-785-1994
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
- ศิลปมหาบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2540 - การแสดงผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
- นิทรรศการ "Small Prints" ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- การแสดงงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 12
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 2541 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2541 - การแสดงงานกลุ่ม "ชานเมือง" ณ บ้านศิลปะ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
- การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15
- การแสดงงานศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย
2541-2548 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44, 45, 48, 50, 51
2542 - แสดงงาน Mini Art ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
- โครงการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
2543 - แสดงงาน Mini Art ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
2545 - นิทรรศการภาพพิมพ์แลกเปลี่ยนของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ กับภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปคณะจิตรกรรมฯ กรุงเทพฯ
2545,2547 - จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 4, 5
2546 - มหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา
2547 - "10 ปี วิจิตรศิลป์-ศิลปะเคียงคู่เทคโนโลยี" ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
- ศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 16
- การแสดงศิลปกรรมสามารถ ครั้งที่ 1
รางวัล/เกียรติยศ :
2538 - รางวัลที่ 2 ประเภทองค์ประกอบศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
2539 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมันของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15
2541 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44
2543 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45
2547 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
- รางวัลพิเศษการประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 16
- รางวัลระดับทองของการประกวดศิลปกรรมสามารถครั้งที่ 1
- รางวัลดีเด่น สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
2548 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tanasan Pattanasuttichonlakun
Born :
May 18, 1974
Address :
266 Soi Bhanurangsri Charansanitwong Road, Bangplad, Bangkok
Tel :
089-785-1994
Education :
- BFA.Printmaking Department of fine Arts
Selected Exhibitions :
- The 9th International Biennial Print & Drawing Taiwan
- The 10th Asian Art Biennial Bangladesh 200.
- Japan - Thai Exchange Art Exhibition, Toyama PREF, Japan
2003 - "KOTEN" Exhibition "Kazoku" Japanese Tradition Museum Toyoma PREF, Japan


ผลงานศิลปิน

Title : Imagination of Thai A
Date : -
Technique : Serigraph
SIZE (cm) : 140 x 170 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สาระแห่งการคงอยู่ หมายเลข 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 148 x 178 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Contexts of Exstence No.4
Date : -
Technique : Silk Screen
SIZE (cm) : 148 x 178 cm.
COLLECTION : -
Title : Relative Truth # 2
Date : -
Technique : Silkscreen
SIZE (cm) : 92 x 132 cm.
COLLECTION : -
Title : Relative Truth # 4
Date : -
Technique : Silkscreen
SIZE (cm) : 92 x 132 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.