ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธนะรัตน์ ทัมทิบไทย
ที่อยู่ :
17 หมู่ 6 ซอยศิริโชติ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่อน เมือง นนทบุรี 11000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tanarat Tubtimthai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พลังงานธรรมชาติ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีโปสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 78 x 98 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.