ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธาดา แซ่หวัง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tada Saewang


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : หนังโป๊มั้ยพี่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : ผันแปรตามพื้นที่
ผู้ครอบครอง : -
Title : Porn Movies, Anyone
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : Dimension variable
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.