ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธชัชพงศ์ เกตุพุทธธรรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tachatpong Ketputum


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : Service Base
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : ผันแปรตามพื้นที่
ผู้ครอบครอง : -
Title : Service Base
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : Dimension Varible
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.