ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สว่าง ปัญญางาม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Swarng Panyangarm


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พาลีแย่งนาง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Ramayana
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.