ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุวิมล เจริญสุข
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suwimon Jaroensuk


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อดีต นางสาวเอ และนางสาวบี (นามสมมุติ)
เทคนิค : หนังขึ้นรูปและการสัก
ขนาด (ซม.) : ขนาดเท่าคนจริง
ผู้ครอบครอง : -
Title : Past of Miss A and Miss B
Date : -
Technique : Shape Skin and Tattoo
SIZE (cm) : Human actual size
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.