ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุวิชชา ดุษฎีวนิช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suwicha Dusadeewanich


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พลังแห่งชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ประกอบไม้
ขนาด (ซม.) : 160 x 200 x 300ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Power of Life
Date : -
Technique : Wood
SIZE (cm) : 160 x 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.