ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุวัฒน์ชัย ทับทิม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suwatchai Tubtim


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชำระกิเลส หมายเลข 7
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค ทองคำเปลว บนพื้นดินสอพอง
ขนาด (ซม.) : 325 x 220ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Cleansing of Defilement No. 7
Date : -
Technique : Acrylic, Gold Leaf on White clay filler
SIZE (cm) : 325 x 220 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.