ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ (2514-2563)
เกิด :
13 พฤศจิกายน 2514 จังหวัดเชียงราย
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/suwat
การศึกษา :
- ศ.ม. (ทัศนศิลป์) มศว.ประสานมิตร
นิทรรศการกลุ่ม :
2534 - ศิลปนานาชาติ ประเทศตุรกี
2536 - การแสดงจิตรกรรมบัวหลวง
2544 - การแสดงจิตรกรรมบัวหลวง
รางวัล/เกียรติยศ :
2534 - รางวัลเกียรตินิยม (เหรียญบรอนซ์) ศิลปะนานาชาติ ประเทศตุรกี
2536 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวง
2540 - สร้างผลงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และราชวงศ์
2542 - ได้รับคัดเลือกเขียนภาพเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ ขยายติดตั้งศาลากลางจังหวัดศรีษะเกษ
2544 - รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จิตรกรรมบัวหลวง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suwat Sankatiyarat (1971-2020)
Born :
November 13, 1971, Chiangrai, Thailand
Address :
Rajamangala Institute of Technology, Faculty of Fine Arts 39 Kiong 6 Thanyaburi, Pathumthani, Thailand.
Tel :
02-549-3284, 081-989-8305
Website :
www.rama9art.org/suwat
Education :
1996-2000 - Master of Fine Arts [MFA], Visual arts, Srinakarinviroj University, Bangkok, Thailand
1991-1993 - Bachelor of Fine Arts [BFA], Thai Traditional Painting lst degree honor, Rajamangala Institute of Technology, Pathumthani, Thailand
1992 - Scholar student by prince Chrome Praya Narisaranuvattiwong, Plaineon Palace, Thailand
1988-1991 - Diploma, Poh chang Institute of Technology, Bangkok
1985-1988 - Certificate, Chiangrai Vocational College, Chiangrai
1986-1987 - Model student by Vocational Education Department
Solo Exhibition :
2009 - "Imagination of Heavenly Realm" Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok.
2007 - "Dharma Philosophy - The Divine Power" Number 1 Gallery, Nonthaburi.
Selected Exhibitions :
2007 - Identity, CP Seven Art Gallery, Bangkok.
2005 - "Lanna Contemporary Art" PCC Art Gallery, Nonthaburi.


ผลงานศิลปิน

Title : Anxious mind
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 65 x 65 cm.
COLLECTION : -
Title : Liquid element : water
Date : -
Technique : Acrylic and alcohol on canvas
SIZE (cm) : 60 x 60 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ดาวดึงส์เทวโลก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2551
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.