ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นายสุวัฒน์ บุญธรรม
เกิด :
4 กันยายน 2525
ที่อยู่ :
155 หมู่ 14 ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร :
080-415-8145
การศึกษา :
2547 - ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50/2547, 51/2548 และ 56/2553
- การแสดงศิลปกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 27/2549, 28/2550 และ 31/2553
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 7/2548, 10/2551, 11/2552 และ 12/2553
- การแสดงศิลปกรรม อมตะอาร์ต จีเนียส อวอร์ด ครั้งที่ 1/2548, 2/2549 และ 4/2551
- การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 24/2553
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21/2547 และ 23/2549
- นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว "สีสัน...อุดมสมบูรณ์...เก็บเกี่ยว" จ.ขอนแก่น (ปี 2547)
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "ธรรมชาติ ชีวิต สังคม" ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ปี 2550)
รางวัล/เกียรติยศ :
2553 - รางวัลดีเด่นศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 25 (ความฝันอันสูงสุด)
- รางวัลดีเด่นศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 12
- รางวัลสนับสนุนรางวัลที่ 2 ของธนาคารกรุงไทย ในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suwat Boontam
Born :
September 4, 1982


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รอยระทม หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม (วัสดุธรรมชาติ สีฝุ่น, ดิน, หญ้า, เศษฝาง)
ขนาด (ซม.) : 150x227 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sign of Emptiness No.1
Date : -
Technique : Mixed Technique (Nature materials, Tempera colors, soil, grass, straw)
SIZE (cm) : 150x227 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : รอยระทม หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม (วัสดุธรรมชาติ สีฝุ่น, ดิน, หญ้า, เศษฝาง)
ขนาด (ซม.) : 140x340 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sign of Emptiness No.2
Date : -
Technique : Mixed Technique (Nature materials, Tempera colors, soil, grass, straw)
SIZE (cm) : 140x340 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.