ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุวรรณ อุทัยไพศาลวงศ์
ที่อยู่ :
1725/1 ซ.อุทัยฟาร์ม ถ.พระราม 4 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suwan Uthaipaisalwong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รอยแปรง 2529/1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2529
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 120 x 180ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Traces of Brush 1986/1
Date : 1986
Technique : -
SIZE (cm) : 120 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.