ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุวรรณ แซ่ก๊วย
ที่อยู่ :
57/8-9 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suwan Saekwoi


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สังคมเมืองที่ 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 122 x 168ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Urban Society 1
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 122 x 168 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.