ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุวรรณ พิทักษ์พรพิพัฒน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suwan Pitakpornpipat


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : นัยกาย หมายเลข ๑
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด : 100x75 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mind and Spirit No.1
Date : -
Technique : Etching
Size : 100x75 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.