ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุวรรณ เมธาพิสิฐ
เกิด :
8 กรกฎาคม 2500
ที่อยู่ :
59/230 หมู่บ้านป.ผาสุก ซ.12/1 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร :
0-2885-9372, 0-2448-3715
การศึกษา :
2521-26 - ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2528-29 - ทำวิจัยที่ Tokyo National University of Fine Arts and Music, เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2529-31 - ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม จาก Tokyo National University of Fine Arts and Music, เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2531-35 - ปริญญาเอก จาก Tokyo National University of Fine Arts and Music, เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suwan Methapisit
Born :
July 8 1957
Address :
59/230 Moobaan Por Phasuk, Soi 12/1, Pinklao-Nakhon Chaisi Rd., Sala Dhammasop, Taweewattana, Bangkok 10170
Tel :
0-2885-9372, 0-2448-3715
Education :
1978 - B.F.A. Painting, 1st Class Hons., Silpakorn University, Bangkok
1985-86 - Research at Tokyo National University of Fine Arts and Music, Tokyo, Japan
1986-88 - M.F.A. Painting, Faculty of Fine Arts, Tokyo National University of Fine Arts and Music, Tokyo, Japan
1988-92 - The Doctor's Course at Tokyo National University of Fine Arts and Music, Tokyo, Japan
Solo Exhibition :
1990 - The Paper and I, Seven Seas Gallery, Bangkok, Thailand
1991 - Doctor of Fine Arts Final Exhibition, Tokyo National University of Fine Arts and Music, Tokyo, Japan
- Paper Works, Fukuyama Gallery, Ginza, Tokyo, Japan
- "Six Years in Japan", National Gallery, Bangkok
- "Six Years in Japan", Murazumi Gallery, Okazaki, Japan
- Contemporary-Asia-Art Road, Fuji Biru Art Space, Tokyo
1993 - Suwan Methapisit Exhibition, Gallery APA, Nagoya, Japan
1994 - Suwan Methapiait Exhibition, Lake Rajada Gallery, Bangkok
1995 - "He She It" Art Forum, Bangkok
1996 - Artist and Artist, Living, Colour Gallery, Bangkok, Thailand
- Artist and Artist, Art Gallery, West, Ginza, Tokyo, Japan
1998 - My World My Names Copyright, Bangkok University Art Gallery, Bangkok Thailand
1999 - My World My Names Copyright, The Suan Dusit Art Gallery, Bangkok, Thailand
2000 - Suwan Methapisit Print Exhibition, Chamalieres d'Art Contemporain, France.
Awards :
2524 - 2nd Prize, Art Content on New and Renewable Sources of Energy, Bangkok, Thailand.
2525 - 3rd Prize, 6th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok, Thailand.
2526 - 2nd Prize, 7th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok, Thailand.
2529 - Grand Prix d’ acquisition de la Communicate d’interet autogestionnaire de la Culture de la Commune de Rijrla, Yugoslavia.
2530 - Excellent Prize, 7th Imadate Contemporary Paper Work Exhibition’ 87, Fukui – ken, Japan.
2531 - Excellent Prize, 8th Imadate Contemporary Paper Work Exhibition’ 88, Fukui – ken, Japan
2540 - Six Equal Prizes, The First International Mini-Print Biennial Cluj 1997, Romania.
2540 - Troisieme Grand Prix De La Triennale Decerne Par La Ville De Chamalieres, 4e Triennale Mondiale D'Estampes Petit Format, Chamalieres, France.
2541 - Diploma, 3rd International Biennial of Small Form Graphic Vilius'98, Lithuania
2542 - Honorary Mentions, the International Festivals of Graphic Arts, CLUJ-Napoca 1999, Romania.


ผลงานศิลปิน

Title : Lonely Peace in The Blue
Date : -
Technique : Mixed Media
SIZE (cm) : 175 x 85 cm.
COLLECTION : -
Title : Lonely Peace in The Emptiness
Date : -
Technique : Mixed Media
SIZE (cm) : 82 x 168 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.