ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุวรรณ คมน์ทิพยรัตน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suwan Komtipayarat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ผนังหมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 150x110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Wall 2
Date : -
Technique : Mixed Technique
SIZE (cm) : 150x110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.