ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุวรรณ กลมกูล
เกิด :
2 ธันวาคม 2494
ที่อยู่ :
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suwan Klomkul
Born :
December 2, 1951


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.