ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุวิชาญ เถาทอง
เกิด :
2498
ที่อยู่ :
100/455 หมู่บ้านปรารถนา 3 ถ.สุขุมวิท-อ่างศิลา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร :
038-765-635, 08-9096-9191
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต(จิตรกรรม) ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต(จิตกรรม) ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- ร่วมแสดงผลงานศิลปะ เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี
- ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ณ หอศิลป์แห่งชาติ
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2 จัดโดยธนาคารกสิกรไทยกรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงงานจิตรกรรมเทิดพระเกียรติฉลอง 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ ตึกรัฐสภา
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3 จัดโดยธนาคารกรุงเทพฯ ณ หอศิลป์พีระศรี
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงงานศิลปะฉลองครบ 20 ปี ของบริษัทโตชิบา
- ร่วมแสดงงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 1 จากการประกวดภาพของบริษัท NESTEL ประเทศไทย
- รางวัลที่ 1 จากการแสดงงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 11 จัดโดยธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2540 โดยธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suvichan Thaothong
Born :
1955
Address :
100/455 Moobaan Pratana 3, Sukhumvit-Angsila Rd., Samet, Mueang, Chonburi 20131
Tel :
038-765-635, 08-9096-9191


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ศานติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วาดเส้น, สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 200 x 560ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Santi
Date : -
Technique : Drawing, Acrylic
SIZE (cm) : 200 x 560 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : การรอคอย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 122x250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Waiting for Something
Date : -
Technique : Mixed Technique
SIZE (cm) : 122x250 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.