ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุวิช สถิตวิทยานันท์
ที่อยู่ :
1581 หมู่ 13 ซอยสืบสิริ 21 ถนนสืบสิริ ต.เมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suvich Satithwitthayanand


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ธรรมชาติและศรัทธา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : สูง 140 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Animism
Date : -
Technique : Mixed Media
SIZE (cm) : H. 140 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : แม่กับลูก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mother and Child
Date : -
Technique : Plaster
SIZE (cm) : 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.