ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุทธิรักษ์ ประสิทธิ์ศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sutthirak Prasitsart


ผลงานศิลปิน

Title : Condition of Fear No. 2
Date : -
Technique : Charcoal Pencil, Clayyon, Chinese ink on Canvas
SIZE (cm) : 130 x 240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.