ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุทิน นุภักดิ์
ที่อยู่ :
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sutin Nupuck


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มลภาวะ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 150 x 130ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.