ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุเทพ นวลนุช
ที่อยู่ :
44 ซอยอินทามระ 3 ถนนสุทธิสาร กรุงเทพฯ 10310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sutep Nunlnooch


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อิสระ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : โลหะทุบ
ขนาด (ซม.) : 50 x 20ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.