ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุธี คุณาวิชยานนท์
เกิด :
23 กรกฎาคม 2508
ที่อยู่ :
405/4-5 ถนนตากสิน ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ :
popsutee@gmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/sutee
นิทรรศการเดี่ยว :
2534 - ฟรอม เอาท์ไซด์ ลุคกิ้ง อิน (มองจากภายนอกสู่ภายใน) พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนิวอิงแลนด์ อาร์มิเดล ออสเตรเลีย
2537 - สายน้ำไหล สีลมศิลปาวกาศ กรุงเทพฯ
2538 - ช้างเผือกสยาม หอศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2541 - ฝนตก ขึ้หมูไหล หอศิลป์ตาดู กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2529 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3
2531-2532 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5-6
2530,2532 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33 และ 35
2532 - การแสดงจิตรกรรมบัวหลวง ของธนาคารกรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต
- นิทรรศการภาพพิมพ์แห่งวาคายาม่า ครั้งที่ 3 ที่ญี่ปุ่น และเกาหลี
2537 - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
2540 - ศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันตก ห้องศิลปนิทรรศมารศรี กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย สถาบันวิจิตรศิลป์ฮานอย และ วิทยาลัย ศิลปะเว้ เวียดนาม
2541 - หนังสือ อาคารโรงพิมพ์คุรุสภา กรุงเทพฯ 8 ศิลปินไทยในปารีส ฝรั่งเศส
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sutee Kunavichayanont
Born :
23 July 1965, Bangkok, Thailand
E-mail :
popsutee@gmail.com
Website :
www.rama9art.org/sutee
Education :
1985-1989B.F.A. (Graphic Arts) , Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
1992-1993Master of Visual Arts , Sydney College of the Arts, University of Sydney, Australia.
Solo Exhibition :
20004 - Days , Elephant Breath Donation and History Class, Silpakorn University Art Gallery, Bangkok
2010 - Half-Truth, Phuket 346, Phuket
Selected Exhibitions :
2000 - Thai Contemporary Art 2000, Art Centre, Silpakorn University, Bangkok
- Town Invade Forestry, the Artists Preserve Western Tropical Forest, National Gallery, Bangkok
- While You Were Sleeping, Alliance Francaise International Art School's Students and Teachers, Space Contemporary Art, Bangkok
- The Beauty of Democracy, Public Art Exhibition, 100 Years of Pridi Banomyong and Thai Society, Thanon Rachadamnoen Klang, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : The Good Old Days
Date : 1977-1978
Technique : fiberglass, plywood, motor, mirror, wood, wide angle lens
SIZE (cm) : box : 70 x 230 x 230 cm.
COLLECTION : -
Title : Elephant (Breath Collecting 0)
Date : 1998
Technique : rubber, air balloon, hose
SIZE (cm) : 120 x 257 x 380 cm.
COLLECTION : the artist
ชื่องาน : ห้องเรียน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ศิลปะสื่อแสดง, กระดานดำ, ชอล์ค, แอลซีดีโปรเจคเตอร์
ขนาด (ซม.) : ขนาดกระดานดำ 240x120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 240x120 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ห้องเรียน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ศิลปะสื่อแสดง, กระดานดำ, ชอล์ค, แอลซีดีโปรเจคเตอร์
ขนาด (ซม.) : ขนาดกระดานดำ 240x120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 240x120 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ห้องเรียน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ศิลปะสื่อแสดง, กระดานดำ, ชอล์ค, แอลซีดีโปรเจคเตอร์
ขนาด (ซม.) : ขนาดกระดานดำ 240x120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date :
Technique : -
SIZE (cm) : 240x120 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ห้องเรียน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ศิลปะสื่อแสดง, กระดานดำ, ชอล์ค, แอลซีดีโปรเจคเตอร์
ขนาด (ซม.) : ขนาดกระดานดำ 240x120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 240x120 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ห้องเรียน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ศิลปะสื่อแสดง, กระดานดำ, ชอล์ค, แอลซีดีโปรเจคเตอร์
ขนาด (ซม.) : ขนาดกระดานดำ 240x120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 240x120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.