ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุทัศน์ ตันติศิริวิทย์
ที่อยู่ :
175 ซอยจำเนียงสุข 3 ถนนพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sutad Tintisiriwit


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บ้าน หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 82 x 72ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.