ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุริยะ เสียมไหม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suriya Seammai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรงแห่งความรู้สึก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ไม้
ขนาด (ซม.) : 80 x 60ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Form of Feeling
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 80 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.