ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุริยะ เมธาวนิช
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suriya Methavanich


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรงสีแดง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 98 x 156ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Red Form
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 98 x 156 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.