ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุริศักดิ์ กิตติศศิกุลธร
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surisak Kitisasikurntorn


ผลงานศิลปิน

Title : Civilization of Structure No. 1
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 80 X 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.