ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรทิน ตาตะน๊ะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suratin Tatana


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ห้องเก็บของ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 120 x 200ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sotrage Room, No. 2
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 120 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.