ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรัตน์ ตราโมท
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surat Tramote


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ธาตุ 4 ขันธ์ 5 อายตนะ 6 หมายเลข 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 60 x 80ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : 4 Element, 5 Aggregates, 6 Internal sense fields No. 4
Date : -
Technique : Mixed Technique
SIZE (cm) : 60 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.