ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (2473-2551)
การศึกษา :
- ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโด , บริหารธุรกิจ
นิทรรศการเดี่ยว :
2545 - นิทรรศการภาพถ่าย " กรุงเทพเลือนหลาย " ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถ.เจ้าฟ้า
2546 - นิทรรศการ " หยิน-หยาง " ณ หอศิลป์วิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 อาคารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 - นิทรรศการภาพถ่าย " Water Ways" ณ Gallery F-shop ซอยสุขุมวิท 20
นิทรรศการกลุ่ม :
2547 - ร่วมแสดงนิทรรศการ "ทิพย์สองฝั่งโขง" จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- ร่วมแสดงนิทรรศการ " Vanishing Bangkok" ในนิทรรศการ "China 6th" Photographic Art Festival & 2nd Duyun International Photographic Expo ณ เมืองตู้หยิน มณฑลกุ้ยหยาง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2548 - ร่วมแสดงนิทรรศการภาพถ่าย "Sing for Life" ณ หอศิลป์ไกรกิตติ์ ถนนข้าวสาร
2550 - ร่วมแสดงนิทรรศการ "เห็น" ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
- นิทรรศการ " หน้า มือ หลัง เท้า " ณ คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surat Osathanugrah (1930-2008)
Education :
- High school,Wilbraham & Monson Academy, Massachusetts,U.S.A.
- B.S. In Business Administration, University of Colorado, U.S.A.
Solo Exhibition :
2002 - "Vanishing Bangkok" The National Gallery (Chao Fah Road),Bangkok
2003 - "Yin Yang" the Art Center,7th Fl Center of Academic Resource,Chulalongkorn University,Bankok
2004 - "Water Ways" Gallery F-Stop,Bangkok
Selected Exhibitions :
2004 - "Gems of Khong River" organized by Ministry of Culture at The Queen's Gallery , Bangkok
2005 - "Six eyes" Lanna Architecture Center,Faculty of Architecture Chaingmai University, Chaingmai
- "See Saw Seen" Ardel Gallery of Modern Art, Bangkok.
- "Face Hand Back Foot" Kathmandu Photo Gallery,Bangkok.
Awards :
- APR 2001 The Marketing Hall of Fame Award.
- DEC 2002 Thai Artist in Photography Award
- FEB 2005 The XI Triennale-India Award From Lalit Kala Akademi (Photography Award)
- OCT 2006 The Photo City Sagamihara Asia Prize from The 6th General Photography Festival,Sagamihara,Japan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.