ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรสิทธิ์ เสาว์คง
เกิด :
13 พฤศจิกายน 2492
ที่อยู่ :
126/7 ซ.โพธาราม 2 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร :
053-217-656, 08-1885-8454
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/surasit
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2544 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของศิลปินล้านนา ณ ศูนย์การค้า สุริวงศ์ พลาซ่า
2545 - นิทรรศการศิลปะแสดงเดี่ยว ณ Jim Thomson กรุงเทพฯ
2546 - นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัยเชิงจิตวิญญาณ ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547 - นิทรรสการศิลปะมหกรรมสีน้ำแห่งประเทศไทย ณ เดอะสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ
2549 - นิทรรสการศิลปะไทย - กัมพูชา ที่ประเทศกัมพูชา
2550 - นิทรรศการศิลปะ ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่า หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัล/เกียรติยศ :
2524 - 2525 - ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 ประเภทจิตรกรรมในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27, 28
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 3, 4
2525 - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดศิลปกรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย กรงเทพฯ
2526-2527 - ได้รับรางวัลที่ 3 และรางวัลที่ 1 ในการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 7, 8 ของธนาคารกรุงเทพฯ
2530 - ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดศิลปกรรม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ฉลองครบรอบ 60 พรรษาของธนาคารกสิกรไทย
2535 - ได้รางวัลพิเศษในการประกวดงานจิตรกรรม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 60 พรรษา จัดโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surasit Saokong
Born :
November 13, 1949
Tel :
053-217-656, 08-1885-8454
Website :
www.rama9art.org/surasit


ผลงานศิลปิน

Title : The Rocket Festival
Date : 1978
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 80 x 100 cm.
COLLECTION : Private collection
Title : Serenity
Date : 1981
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 130 x 120 cm.
COLLECTION : Bank of Thailand
ชื่องาน : ความสงบ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2529
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 134 cm.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1986
Technique : Oil on Canvas
SIZE (cm) : 200 x 134 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.