ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรสีห์ กุศลวงศ์
เกิด :
28 เมษายน 2508
ที่อยู่ :
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การศึกษา :
2523-25 - วิทยาลัยช่างศิลป์
2525-30 - ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2533-37 - Hochschule fur Bildende Kuste Braunschweig, Germany
2533-36 - DAAD-Scholarship, Germany.
นิทรรศการเดี่ยว :
2531 - นิทรรศการแสดงงานเดี่ยว European Onishi Gallery นาโกย่า ญี่ปุ่น
2533 - นิทรรศการแสดงงานเดี่ยว สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน
2534 - นิทรรศการการศิลปกับสิ่งแวดล้อม หอศิลป คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2536 - นิทรรศการ The First International Print Biennial Maastricht 1993 Maastricht เนเธอร์แลนด์
2537 - นิทรรศการแสดงงานเดี่ยว เยอรมัน
รางวัล/เกียรติยศ :
2530 - รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2530
2530 - รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surasi Kusolwong
Born :
April 28, 1965 Ayuddhaya, Thailand.
Address :
Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts.
Education :
1982-1987 - Attends Silpakorn University in Bangkok, graduating with a Bachelor of Fine Arts degree (B.F.A) in Graphic Arts, the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts.
1991-1994 - Studies Printmaking and Painting with Professor Malte Sartorius and Professor Kari Chr.Schulz at Hochschule fur Bildende Kunste Braunschweig, Germany.
1993 - Master of Fine Art (M.F.A.), Printmaking Hochcshule fur Bildende Kunste Braunschweig, Braunschweig, Germany - obtains First-Class Honours.
1994 - Meisterschuler (1st Hons.), Pure Arts, Hochschule fur Bildende Kunste Braunschweig, Braunschweig, Germany.
Solo Exhibition :
1988 - European Onishi Gallery, Nagoya, Japan.
1989 - Seven Seas Gallery, Bangkok.
1990 - The Gallery of Goethe-Institut Bangkok, Seven Seas Gallery, Bangkok.
1993 - Kunstierhaus Gottingen, Gottingen, Germany.
1996 - Bangkok University Art Gallery, Bangkok.
Selected Exhibitions :
1983 - The 1st Asean Youth Painting Workshop and Exhibition of 25 Artists, Bangkok.
- The Contemporary Art Exhibition 1983, Bangkok.
- The 29th National Exhibition of Art, Bangkok.
1984 - The International Art Competition 1984, Rome, Italy.
- The 30th National Exhibition of Art, Bangkok.
- The Contemporary Art Exhibition 1984, Bangkok.
- The 8th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok Bank, Bangkok.
- The 1st Exhibition of Contemporary Art by Young Artists, Bangkok.
1985 - The 31st National Exhibition of Art, Bangkok.
- The Contemporary Art Exhibition 1985, Bangkok.
1986 - The 11th International Print Biennale in Cracow, Poland.
- The 5th Seoul International Print Biennale, Seoul Gallery, Korea.
- The 3rd National Exhibition of Art, Bangkok.
1987 - The 33rd National Exhibition of Art, Bangkok.
1988 - The 3rd Annual International Exhibition of Miniature Art, Toronto, Canada.
- "5 Young Artists of the Year'88", Bangkok.
1989 - "Print with a Point 1989", An International Exhibition of Drypoints and Polimical Prints, Bristol, England.
1995 - A Preview of Thai Contemporary Art, N.M. Gallery, Bangkok.
Awards :
1983 - Thailand Representative Award, The 1st Asean Youth Painting Workshop and Exhibition of 25 Artists, Chulalongkorn University, Bangkok.
1984 - Honorable Mention Prize, International Art Competition, Rome, Italy.
- Award Winner (Painting), The 1st Youth's Art Exhibition of Thailand, Bangkok.
1985 - Top Award Winner (Graphic Arts), The 2nd Youth's Art Exhibition of Thailand, Bangkok.
1986 - The 3rd Prize, Bronze Medal(Graphic Arts), The 32nd National Exhibition of Art, Bangkok.
Award Winner (Mixed Media), The Art Festival in Honor of H.M. The King, Bangkok.
1987 - The 1st Prize, Gold Medal (Sculpture), The Environment Art Competition for the Public Area, Bangkok.
- Grand Pix(Graphic Art), The Contemporary Art Competition 1987, Bangkok.
1988 - "Young Artist of The Year'88" (Graphic Arts) selected by the Art Gallery of Silpakorn University, Bangkok.
1989 - Purchase Prize (Graphic Arts), The 18th International Biennial of Graphic Arts, Ljubljana, Yugoslavia,
1990 - Award Winner, The Toshiba contemporary Art Competition 1990, Bangkok.


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรงแห่งชีววัตถุ 3-39
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 73 x 102ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2532
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 56 x 79 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Behind Emotion. April 2
Date : 1989
Technique : Varnish, acrylic, etching on paper
SIZE (cm) : 56 x 79 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.