ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรศักดิ์ แสนโหน่ง
เกิด :
15 กรกฎาคม 2521
ที่อยู่ :
186 ถ.นาควิชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
การศึกษา :
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิทรรศการเดี่ยว :
2552 - แสดงนิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผา "เรื่องของดินอาบไฟ" มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นิทรรศการกลุ่ม :
2554 - นิทรรศการศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มดินเผา ครั้งที่ 2 จ.ยโสธร - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
นิทรรศการจิตรกรรมทิวทัศน์ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2553 - นิทรรศการเชิดชูเกียรติ อ.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตยาติมาศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- นิทรรศการศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มดินเผา ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
- นิทรรศการเชิดชูเกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ เนื่องในวาระอายุครบรอบ 80 ปี
- นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มสมาคมศิลปินอีสาน จ.อุบลราชธานี - จ.บุรีรัมย์
2552 - ร่วมแสดงงานนิทรรศการงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 24 "ความสุข" กรุงเทพฯ
2551 - นิทรรศการจิตรกรรมทิวทัศน์ คร้ังที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มรัก ครั้งที่ 3 "ทุกหัวใจมีรัก" มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รางวัล/เกียรติยศ :
2554 - รางวัลชมเชยศิลปกรรมปูนปั้น TPI ครั้งที่ 11 กรุงเทพฯ
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
2553 - รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 25 "ความฝันอันสูงสุด" กรุงเทพฯ
- รางวัลดีเด่น การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา โครงการวัฒนธรรมสรรสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจแห่งอีสาน กระทรวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น - กรุงเทพฯ
- รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมเครรื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surasak Sannong
Born :
July 15, 1978


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สุข เพียงพอ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ดินเผาพื้นบ้าน
ขนาด (ซม.) : 60 x 110 x 75ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sustainable Happiness No. 1
Date : -
Technique : Local pottery making
SIZE (cm) : 60 x 110 x 75 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.