ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรศักดิ์ ฝันเชียร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surasak Funchien


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วาสนา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำ
ขนาด (ซม.) : 85 x 70ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Vasana
Date : -
Technique : Water colour
SIZE (cm) : 85 x 70 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.