ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรศักดิ์ เจริญวงศ์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surasak Chareanwong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความสัมพันธ์ของสีในองค์ประกอบ 2520
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 1977
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 100 x 100ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Hamony of Color in Composition
Date : 1977
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 100 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.