ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรพงษ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surapong Sutat Na Ayuttaya


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แรงงาน หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำพลาสติก, หมึกจีน
ขนาด (ซม.) : 150x400 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Labor No.3
Date : -
Technique : Pastal, Chinese Ink
SIZE (cm) : 150x400 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.