ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรพงษ์ จิตราพันธ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surapong Chintrabhand


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : องค์ประกอบ หมายเลข ๑
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 160x105 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Composition No.1
Date : -
Technique : 160 x 105 cm.
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.