ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรพล วัฒนกุล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surapon Vattanakool


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พันธนาการ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน, แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 52 x 59.5ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Shackle No. 1
Date : -
Technique : Lithograph, Silk screen
SIZE (cm) : 52 x 59.5 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : พันธนาการ หมายเลข 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน, แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 52.5 x 60ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Shackle No. 4
Date : -
Technique : Lithograph, Silk screen
SIZE (cm) : 52.5 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.