ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรพล แสนคำ (2497-2559)
เกิด :
15 กุมภาพันธ์ 2497
ที่อยู่ :
191 หมู่7 ต.มาบแค ถ.เศรษฐวิถี อ. เมือง จ. นครปฐม 73000
โทร :
034-203-193, 08-1838-3699
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต(จิตรกรรม)มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2539 - นิทรรศการผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ณ ประเทศเยอรมนี
2540 - นิทรรศการผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย Thai Vision ครั้งที่ 1 ประเทศไทยและอเมริกา
2541 - การแสดงนิทรรศการการศิลปะที่ Eremo di Caterrina Rio Nell Elba-Isola d' Elba ประเทศอิตาลี
2545 - นิทรรศการผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยมหาวิทยาลัยศิลปากร - สถาบันศิลปะ เมืองฮานอย - สถาบันศิลปะเมืองเว้ เวียดนาม - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546 - นิทรรศการผลงานศิลปกรรม มหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา
2547 - นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปากร ร่วมใจเทิดไท้ 72 พรรษา มหาราชินี ของสมาคมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ซิตี้ แกลเลอรี่
2548 - "พื้นที่และพื้นที่" มหกรรมศิลปะร่วมสมัยเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี 2548
รางวัล/เกียรติยศ :
2525 - รางวัลที่ 3 นิทรรศการผลงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 6
2534 - รางวัลดีเด่น นิทรรศการผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" โตชิบา ครั้งที่ 3
2537 - รางวัลที่ 3 นิทรรศการผลงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surapon Saenkham (1954-2016)
Born :
February 15, 1954


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความอบอุ่นและความสงบ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำ
ขนาด (ซม.) : 115 x 130ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Warm and Peaceful
Date : -
Technique : Water color
SIZE (cm) : 115 x 130 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความอบอุ่นและความสงบ 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำ
ขนาด (ซม.) : 100x120 ซม.
ผู้ครอบครอง : มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
Title : Warm and Peaceful 1
Date : -
Technique : Watercolour
SIZE (cm) : 100x120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.