ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรพล ปัญญาวชิระ
เกิด :
6 เมษายน 2496
ที่อยู่ :
136/5 ซอยสุภาพงษ์ ถนนลาดพร้าว ตำบลลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
การศึกษา :
2520 - ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขต เทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2428 - คบ.ศิลปศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต
นิทรรศการเดี่ยว :
2535 - ข่มขื่นประชาธิปไทย (สื่อแสดง) อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนินและ ชมรมศิลปรวงผึ้ง
2537 - วิบัติ ชมรมศิลปรวงผึ้ง
2539 - กำลังทำอะไรไทยแลนด์ ชมรมศิลปรวงผึ้ง
2539 - กรอบโตเกียว ญี่ปุ่น
นิทรรศการกลุ่ม :
2528 - เวทีสมัย หอศิลป พีระศรี
2536 - กรุงเทพฯนอกคอก ชมรมศิลปรวงผึ้ง
2536 - งานแลกเปลี่ยนไทย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ศูนย์บ้านตึก
2537 - สร้างสานตำนานศิลป์ 20 ปี แนวร่วมศิลปิน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suraphon Panyawachira
Born :
April 6, 1953
Address :
136 Soi Supaphong Ladprao Rd., Ladyao Jatujak Bangkok 10900
Education :
- Bachelor of Degree Rajabhat Suan Dusit
Selected Exhibitions :
1992 - SINGAPORE NATIONAL MUSEUM ART GALLERY, SINGAPORE
- HONG BEE WAREHOUSE “The Space” Mix Media, Drawing, SINGAPORE
1996 - ASIAN PERFORMANCE ART SERIES’96, AT NEON HALL,NAGANO AND ITABASHI MUSEUM OF ART, TOKYO,JAPAN. Performance
- Life Art Performance
- Dinner Talk Mixed Media, Installation at Central Plaza


ผลงานศิลปิน

Title : 6 October 1976 Memorial (2000)
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : มหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Photo for Peace Festival
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.