ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรางคณา ผิวมั่นกิจ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surangkana Piwmankij


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัมพันธ์ภาพของการแปรเปลี่ยนในธรรมชาติ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 100x75 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Relationship of Natural Change No.2
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 100x75 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.