ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรเดช ซามะ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suradej Samah


ผลงานศิลปิน

Title : Energy-Time/B
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 78 X 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.