ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suradech Wattanapradittachai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 190x150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Giant Big Fang No.2
Date : -
Technique : Acrylic on Canvas
SIZE (cm) : 190x150 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่ หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 170x120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Giant Big Fang No.3
Date : -
Technique : Acrylic on Canvas
SIZE (cm) : 170x120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.