ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรเดช แก้วท่าไม้
เกิด :
1 พฤษภาคม 2506
ที่อยู่ :
84/23 ซ.หมู่บ้านกอบแก้ว พุทธมณฑลสาย 2 ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10140
โทร :
0-2885-8284, 08-1622-8060
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2528-2529 - การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8,9
2535 - การแสดงนิทรรสการสีน้ำ "Impressions of Nature" กรุงเทพฯ
2536 - การแสดงนิทรรศการ "10th Art Exhibition in Commemoration of 50th Anniversary" ที่กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่
2536-2538 - การแสดงศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10 - 12
2537 - การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "Lanscape" ที่ Thailand Cultural Centre กรุงเทพฯ
2538 - การแสดงนิทรรศการ "Asian Watercolor" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
2539 - การแสดงนิทรรศการ "The Exposition De Koning Van Siam" ณ พิพิธภัณฑ์ Westfries ประเทศเนเธอแลนด์
2540 - การแสดงนิทรรศการ "White Group Art Exhibition", Aben Adademia, Mannham ประเทศเยอรมนี
2541 - การแสดงนิทรรศการ "Thai Version I", Calpoly, สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย
2549 - การแสดงนิทรรศการ "มากกว่าที่ตาเห็น" หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suradech Kaewtamai
Born :
May 1, 1963
Tel :
0-2885-8284, 08-1622-8060


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สลัวแสง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 100 x 170ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dim Light
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 100 x 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.