ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรเชษฐ เศรษฐเสถียร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surachet Sretsathiern


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : น้ำเงิน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 57 x 76ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Blue
Date : -
Technique : Silk screen
SIZE (cm) : 57 x 76 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : แดง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 57 x 76ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Red
Date : -
Technique : Silk screen
SIZE (cm) : 57 x 76 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.