ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรชาติ เกษประสิทธิ์
ที่อยู่ :
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surachat Kesprasit


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ซ้อนทับ สลับเลื่อม เลื่อมสลาย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนไม้อัด
ขนาด (ซม.) : 120 x 240ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.