ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรชัย ดอนประศรี
เกิด :
20 พฤษภาคม 2521
ที่อยู่ :
3/27 หมุ่ 7 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร :
089-794-8119
การศึกษา :
- ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
2543 - แสดงผลงานนักศึกษา Mini Art 2000 ณ ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- การแสดงศิลปกรรม Nokia 2000
2544 - การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่าชีวิต" ครั้งที่ 13 ของบริษัทโตชิบา
2545 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 48
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่าชีวิต" ครั้งที่ 14 ของบริษัทโตชิบา
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
รางวัล/เกียรติยศ :
2546รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
2545รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
ทุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surachai Donprasri
Born :
May 20, 1978
Tel :
089-794-8119


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ส่วนลึกภายใต้ความคิด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เหล็ก, สแตนเลส, ท่อ, ตะปู
ขนาด (ซม.) : 217 x 425 x 243ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : In Deep of Thinking
Date : -
Technique : Iron, Stainless, Pipes, Nail
SIZE (cm) : 217 x 425 x 243 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : การเปลี่ยนแปลงรูปทรง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 138 x 335 x 215ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Alteration
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 138 x 335 x 215 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.