ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรชัย พุฒิกุลางกรู
ที่อยู่ :
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surachai Puthikulangkurn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การสะท้อนบนแผ่นระนาบ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 120 x 100ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Reflextion on Plane No.1
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 120 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.